Εκτύπωση

Δελτίο Τύπου: Πιστοποιητικά Επιτυχόντων ΚΠΓ

Δημοσιεύθηκε στις .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλαμβάνουν από το Γραφείο 226 της υπηρεσίας μας έχοντας μαζί τους το Δελτίο εξεταζομένου ή την Αστυνομική τους Ταυτότητα

Ο Δ/ντής Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ
& α/α
Ο Δ/ντής του 1ου Γ/σίου Δράμας

ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


 

Πληροφορίες: Μ. Λεωνίδου
Τηλέφωνο: 2521351226
FAX: 2521351226