Εκτύπωση

Ανάκληση Πρόσκλησης που Αφορά Μετατάξεις Υπαλλήλων και Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού

Δημοσιεύθηκε στις .

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά από το από 03-04-2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, γνωστοποιήθηκε η ανάκληση των με αρ. πρωτ. 1812/15-03-2017 (ΑΔΑ: ΨΙΛΙΟΞΤΒ-71Ζ) και 1814/15-03-2017 (ΑΔΑ: 99Υ4ΟΞΤΒ-Ε2Σ) προσκλήσεων που αφορούν μετατάξεις υπαλλήλων και ειδικού επιστημονικού προσωπικού στην εν λόγω υπηρεσία.
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς σας, καθώς και του υπαλλήλους που υπηρετούν σε φορείς της αρμοδιότητάς σας.


ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων
Τμήμα Β΄- Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφερειακών Υπηρεσιών
Ανδρέα Παπανδρέου 37
15180 ΜΑΡΟΥΣΙ

Η Δ.Δ.Ε. Δράμας στο Χάρτη

Τα σχολεία της ΔΔΕ στο χάρτη

Επικοινωνία

Διοικητήριο - Αντιπεριφέρεια Δράμας
Δράμα, τ.κ. 66133

E-mail: mail@dide.dra.sch.gr 
Τηλέφωνο: 2521351224
Fax: 2521351293
http://www.didedra.gr