Εκτύπωση

Πλήρωση κενών θέσεων Συντονιστών/τριών Εκπαιδευτικού Έργου στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Δημοσιεύθηκε στις .