Εκτύπωση

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υ.Α. στην Εφημ. της Κυβέρνησης που αφορά στον καθορισμό εξεταστέας ύλης για το έτος 2020 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γεν. Λυκείου, Γ` και Δ`τάξης εσπ/νου Γεν. Λυκείου .

Δημοσιεύθηκε στις .