Εκτύπωση

Γνωστοποίηση δημοσίευσης ΥΑ σε ΦΕΚ με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83)»

Δημοσιεύθηκε στις .