Εκτύπωση

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ- Νέα διαδικασία εισαγωγής σε Μουσικά Τμήματα - ΠΡΟΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Δημοσιεύθηκε στις .

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου οι μαθητές που τυχόν ενδιαφέρονται θα υποβάλουν την ΠΡΟΔΗΛΩΣΗ στα Λύκειά τους, η οποία είναι εντελώς ενδεικτική.

Μέχρι τις 4 Μαρτίου τα Λύκεια θα στείλουν στις ΔΔΕ τον ΠΙΝΑΚΑ 1 (μία σελίδα).

Μέχρι τις 7 Μαρτίου οι ΔΔΕ θα στείλουν στο ΥΠΠΕΘ τον ΠΙΝΑΚΑ 2 (μία σελίδα μόνο ηλεκτρονικά)..

pdfΥ.Α._εισαγωγή_στα_4_μουσικά_τμήματα_2019_ΦΕΚ.pdf

pdfΕγκύκλιος_για_Νέα_διαδικασία_εισαγωγής_φοιτητών_σε_Τµήµατα_Μουσικών_Σπουδών_με_ΑΔΑ.pdf

docxΕΝΤΥΠΑ_ΠΡΟΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΙΑ_ΜΟΥΣΙΚΑ_ΤΜΗΜΑΤΑ_ΣΕ_word.docx