Εκτύπωση

Υποβολή αίτησης συμμετοχής - μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό για το έτος 2014

Δημοσιεύθηκε στις . Posted in Πανελλαδικές

Σας ενημερώνουμε ότι οι Έλληνες του εξωτερικού και τα τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, που έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις και μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τμημάτων και σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν, από 7 μέχρι και 14 Ιουλίου 2014.

Εκτύπωση

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 26ου Πανελληνίου Διαγωνισμού

Δημοσιεύθηκε στις . Posted in Διαγωνισμοί

Σχετικά με τον 26ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής, σας γνωρίζουμε ότι ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή του. Τα αποτελέσματα της Α', Β' και Γ' Φάσης βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού www.pdp.gr.

Εκτύπωση

Δημοσίευση απόφασης

Δημοσιεύθηκε στις . Posted in Σχ. Προγράμματα

Σας γνωρίζουμε ότι η αριθμ. 80885/Δ4/23-05-2014 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Προσθήκες ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ», έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1366/τΒ΄/28-05-2014 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Διαύγεια με τον ΑΔΑ: ΒΙΙΨ9-ΧΩΚ.

Η Δ.Δ.Ε. Δράμας στο Χάρτη

Τα σχολεία της ΔΔΕ στο χάρτη

Επικοινωνία

Διοικητήριο - Αντιπεριφέρεια Δράμας
Δράμα, τ.κ. 66133

E-mail: mail@dide.dra.sch.gr 
Τηλέφωνο: 2521351224
Fax: 2521351293
http://www.didedra.gr