Εκτύπωση

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 26ου Πανελληνίου Διαγωνισμού

Δημοσιεύθηκε στις . Posted in Διαγωνισμοί

Σχετικά με τον 26ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής, σας γνωρίζουμε ότι ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή του. Τα αποτελέσματα της Α', Β' και Γ' Φάσης βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού www.pdp.gr.

Εκτύπωση

Δημοσίευση απόφασης

Δημοσιεύθηκε στις . Posted in Σχ. Προγράμματα

Σας γνωρίζουμε ότι η αριθμ. 80885/Δ4/23-05-2014 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Προσθήκες ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ», έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1366/τΒ΄/28-05-2014 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Διαύγεια με τον ΑΔΑ: ΒΙΙΨ9-ΧΩΚ.

Εκτύπωση

Εξεταστέα ύλη των μαθημάτων της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου και της Δ΄ Τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας

Δημοσιεύθηκε στις . Posted in Οδηγίες Διδασκαλίας Μαθημάτων - ΓΕΛ

Οι μαθητές της Γ΄ Τάξης Ημερησίου και της Δ΄ Τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, οι οποίοι θα εξεταστούν σε επίπεδο σχολικής μονάδας στα μαθήματα που ορίζονται ως πανελλαδικά εξεταζόμενα (63442/Γ2/27-06-2005 Υ.Α., ΦΕΚ Β΄ 921) η διδακτέα ύλη έχει καθοριστεί με τη 105938/Γ2/31-07-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1936) Υ.Α. για τη Γ΄ Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και την 105936/Γ2/31-07-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1969) Υ.Α. για τη Δ΄ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Η Δ.Δ.Ε. Δράμας στο Χάρτη

Τα σχολεία της ΔΔΕ στο χάρτη

Επικοινωνία

Διοικητήριο - Αντιπεριφέρεια Δράμας
Δράμα, τ.κ. 66133

E-mail: mail@dide.dra.sch.gr 
Τηλέφωνο: 2521351224
Fax: 2521351293
http://www.didedra.gr