Ανακοίνωση σχετικά με τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ

Δημοσιεύθηκε στις .

 

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ.22433 (ΑΔΑ:78ΜΡ465ΧΘΨ-3ΧΓ) Εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί αναστολής υπηρεσιακών μεταβολών και άλλων θεμάτων:

Σχετικά με τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 186398/Ε2/02.11.2018 Εγκύκλιο των μεταθέσεων, συνεχίζουν να είναι τοποθετημένοι για τους καλοκαιρινούς μήνες στη σχολική μονάδα στην οποία υπηρετούσαν κατά το διδακτικό έτος 2018-19.

Σύμφωνα με την παραπάνω Εγκύκλιο, οι εκπαιδευτικοί της διάθεσης του ΠΥΣΔΕ οι οποίοι υπηρετούσαν σε σχολεία της Α’/θμιας ή στη ΔΔΕ ή βρίσκονταν σε μακροχρόνια άδεια ή ήταν αποσπασμένοι εκτός ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2018-19, συνεχίζουν να είναι τοποθετημένοι για θερινή υπηρεσία στη σχολική μονάδα που είχαν τοποθετηθεί στην αρχή του σχολικού έτους 2018-19.

Η Δ.Δ.Ε. Δράμας στο Χάρτη

Τα σχολεία της ΔΔΕ στο χάρτη

Επικοινωνία

Διοικητήριο - Αντιπεριφέρεια Δράμας
Δράμα, τ.κ. 66133

E-mail: mail@dide.dra.sch.gr 
Τηλέφωνο: 2521351224
Fax: 2521351293
http://www.didedra.gr