ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Κ.Π.Γ. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2019

Δημοσιεύθηκε στις .

Σας ενημερώνουμε ότι τα πιστοποιητικά επιτυχόντων στις εξετάσεις του ΚΠΓ περιόδου Μαΐου 2019 έχουν σταλεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στη Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης Δράμας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλαμβάνουν από το Γραφείο 228 της υπηρεσίας μας αυτοπροσώπως έχοντας μαζί τους το Δελτίο εξεταζόμενου ή την Αστυνομική τους Ταυτότητα.
Η επίδοση των πιστοποιητικών μπορεί ακόμη να γίνει:
α. στους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι) ή

β. σε άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με «το γνήσιο της υπογραφής», όπως ο νόμος ορίζει.

Η Δ.Δ.Ε. Δράμας στο Χάρτη

Τα σχολεία της ΔΔΕ στο χάρτη

Επικοινωνία

Διοικητήριο - Αντιπεριφέρεια Δράμας
Δράμα, τ.κ. 66133

E-mail: mail@dide.dra.sch.gr 
Τηλέφωνο: 2521351224
Fax: 2521351293
http://www.didedra.gr