Εκτύπωση

Υποδείγματα εγγράφων εκδρομών

Δημοσιεύθηκε στις .

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 6/3/2020 (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ERASMUS+)

Στην ενότητα αυτή βρίσκονται υποδείγματα εγγράφων που μπορούν να χρησιμοποιούν οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων –αφού τα προσαρμόσουν ανάλογα με τις ανάγκες τους- για την ενημέρωση της ΔΔΕ (μετακινήσεις στο εσωτερικό) ή την έγκριση της μετακίνησής τους από τη ΔΔΕ (μετακινήσεις στο εξωτερικό).

 

docΑ.1_ΕΓΓΡΑΦΟ_ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ_ΓΙΑ_ΠΕΡΙΠΑΤΟ_ΠΕΖΗ.doc (ημερ. ανάρτησης: 19/2/2020)

docΑ.1παρ.5_ΕΓΓΡΑΦΟ_ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ_ΓΙΑ_ΠΕΡΙΠΑΤΟ_ΜΕ_ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ_ΜΕΣΟ.doc (ημερ. ανάρτησης: 19/2/2020)

docΑ.2παρ.2_ΕΓΓΡΑΦΟ_ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ_ΓΙΑ_ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΕΚΔΡΟΜΗ.doc (ημερ. ανάρτησης: 19/2/2020)

docΑ.2παρ.5_ΕΓΓΡΑΦΟ_ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ_ΓΙΑ_ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ_ΕΚΔΡΟΜΗ_ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ.doc (ημερ. ανάρτησης: 19/2/2020)

docΑ.3παρ.1_ΕΓΓΡΑΦΟ_ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ_ΓΙΑ_ΕΚΠ._ΕΠΙΣΚΕΨΗ_ΣΧΟΛ._ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ_ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ.doc (ημερ. ανάρτησης: 19/2/2020)

docΑ.3παρ.2_ΕΓΓΡΑΦΟ_ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ_ΓΙΑ_ΕΚΠ._ΕΠΙΣΚΕΨΗ_ΣΤΟ_ΠΛΑΙΣΙΟ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ_ΠΡΟΓΡ._ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ.doc (ημερ. ανάρτησης: 19/2/2020)

docΑ.4_ΕΓΓΡΑΦΟ_ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ_ΓΙΑ_ΔΙΔ._ΕΠΙΣΚΕΨΗ.doc (ημερ. ανάρτησης: 25/2/2020)

docΑ.7_ΕΓΓΡΑΦΟ_ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ_ΓΙΑ_ΕΠΙΣΚΕΨΗ_ΣΤΗ_ΒΟΥΛΗ.doc (ημερ. ανάρτησης: 19/2/2020)

docΑ.8_ΕΓΓΡΑΦΟ_ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ_ΓΙΑ_ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ_ΣΕ_ΣΥΝΕΔΡΙΑ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ.doc (ημερ. ανάρτησης: 19/2/2020)

docERASMUS-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ1_ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ_ΣΧΟΛΙΚΗΣ_ΜΟΝΑΔΑΣ.doc (ημερ. ανάρτησης: 6/3/2020)

docERASMUS-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ2_ΒΕΒΑΙΩΣΗ_ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ-ΝΤΡΙΑΣ.doc (ημερ. ανάρτησης: 6/3/2020)