Εκτύπωση

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Δημοσιεύθηκε στις .

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 212004/Δ7/07-12-2018 εγκυκλίου της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ, με θέμα: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019» και σε ό τι αφορά στην παράγραφο «1.8. Προθεσμία υποβολής και έγκρισης Προγραμμάτων», σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης των διαδικασιών έγκρισης των υποβληθέντων σχεδίων προγραμμάτων από τις οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2019.