Εκτύπωση

Σεμινάριο καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δράμας στο πλαίσιο της Δράσης 2 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών – ΕΠΣ-ΞΓ και Προγ/τα Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ)

Δημοσιεύθηκε στις .